top of page

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 • Proč nepostavíme novou školu?
  Máme pro to celou řadu důvodů. V první řadě je stavba nové školy několikanásobně dražší variantou. Nová škola podobného rozsahu dnes stojí klidně 500 milionů korun. Jen náklady na demolici a projektovou dokumentaci nové školy jsou v desítkách milionů. Oproti plánovanému rozpočtu cca 70 milionů je to zásadní nepoměr. Důvodem je také to, že budova naší školy je velká a v prostoru pro žáky velkorysá. Nová škola by vzhledem k počtu žáků byla nejspíš menší. Zásadní je to, že budova lze pomocí pilotáže zachránit, a to za výrazně nižší náklady než stavba nové školy.
 • Proč musí žáci do provizorní školy?
  Provizorní škola nám přináší celou řadu výhod. Opravy školy budou tak rozsáhlé, že je nemožné zkoušet je stihnout za 2 měsíce letních prázdnin. Zároveň není možné dělat opravy během provozu školy. Opravy by mohli být pro žáky nebezpečné, při výuce by je rušili a z velké části by výuku ani neumožnily. V provizorní škole budou děti v maximálně bezpečném a klidném prostředí pro výuku.
 • Kdy se budou děti do provizorní školy stěhovat?
  Výuka v provizorní škole začne v září 2024.
 • Kdy se žáci do školy vrátí?
  Předpokládaný termín je v září 2026.
 • Kde bude provizorní škola stát?
  Provizorní škola bude vystavěna mezi školou a novou kuželnou v místě současné tělocvičny. Ta bude na jaře roku 2024 zdemolována, následně budou vystavěny základy a přípojky sítí pro novou tělocvičnu. Na tyto základy bude dočasně umístěna provizorní škola z mobilních buněk. Buňky budou pronajaté a po dokončení oprav školy se buňky odvezou a na základech bude dostavěna nová tělocvična.
 • Je nutné zbořit tělocvičnu?
  Provizorní školu je nejlepší postavit co nejblíže škole současné. Protože bude pořád fungovat jídelna, družina, je tam hřiště a další vhodné vybavení. Pokud bychom však chtěli buňky umístit kdekoliv v areálu školy, museli bychom kvůli nestabilnímu podloží dělat pilotové základy i pro tyto dočasné buňky, přivést nové sítě a komunikace. To je však nevhodné, protože bychom je neměli následně jak odstranit a bylo by to velmi drahé. Současná tělocvična má stejné problémy jako škola, jsou v ní trhliny a zároveň je již z dřívějška vypracován projekt nové tělocvičny. Proto toho chceme využít. Uděláme základy a přípojky nové tělocvičny a nejprve je využijeme pro provizorní školu a následně pro samotnou tělocvičnu. Tím nám vlastně poslouží dvakrát a nebudeme utrácet peníze za základy, které se následně musí zlikvidovat.
 • Kde budou žáci cvičit?
  V letních měsících se bude využívat hřiště za školou, které bude opraveno. V měsících, ve kterých nebude možné cvičit venku, bude k dispozici nedaleký kulturní dům, kam také bude sportovní vybavení ze stávající tělocvičny přestěhováno. Bude možné využívat další sportoviště v naší obci - Kuželna. Bude také možnost využívat sportovních hal v sousedních obcích.
 • Má na to obec dostatečné finance?
  Pokoušíme se získat celou řadu dotací z ministerstev a z kraje. Zároveň oslovujeme dárce v podobě významných firem a vyhlásili jsme veřejnou sbírku, do které může přispět každý, komu není osud naší školy lhostejný. Obec disponuje finanční rezervou, kterou na opravu školy může využít. Zároveň si obec může vzít úvěr, který jí pomůže projekt dofinancovat.
bottom of page