top of page

PLÁN OPRAV ŠKOLY

Název investice: Rekonstrukce a statické zajištění ZŠ Prušánky

Celkový rozpočet: 67 425 540 Kč (odhad)

Doba realizace: III/2024 – VIII/2025

 

Aktuální stav:
 

  • Probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace provizorní školy

  • Probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce a statického zajištění ZŠ

  • Probíhá monitoring a nutné sanace trhlin

  • Probíhá geodetický monitoring pohybů školy vůči terénu

  • Probíhá inženýrsko-geologický průzkum podloží

  • Během jarních prázdnin došlo k vykácení stromů ve vzdálenosti do 10 metrů od budovy školy (stromy způsobovaly enormní odvádění vody z podloží – viz přiložená zpráva statika)

Cíl projektu:
 

Cílem je vyřešit statické problémy budovy školy způsobené pracujícím podložím, tak aby nedocházelo ke vzniku prasklin a budova byla staticky stabilní. Zároveň dojde k celkové rekonstrukci interiéru a exteriéru budovy. Současný stav školních budov je podrobně popsán ve zprávě statika níže. 

Celkový popis záměru:
 

Aby mohlo dojít k samotným pracím na budově školy, je potřeba zajistit vhodné prostory pro výuku mimo tuto budovu. Ty budou zajištěny dočasnou stavbou provizorní školy modulárním způsobem. Provizorní škola bude usazena na základech nové tělocvičny, které vzniknou v místech současné tělocvičny a prostoru mezi ní a novou kuželnou. Po ukončení oprav bude stavba odstraněna a bude možnost dostavět novou tělocvičnu. Umístění této školy bylo vybráno jako nejvhodnější z důvodu dobré dostupnosti ostatních fungujících služeb jako jídelna, družina, školka, hřiště apod. Zároveň je to také vhodné využití základů nové tělocvičny jako vhodné základy pro provizorní školu.

Po přestěhování současné školy do náhradních prostor bude moct začít oprava školních budov. Dojde k mikropilotáži po obvodu budov i zevnitř. Podlahy v přízemí tak budou muset být odstraněny. Po vybudování potřebně hlubokých pilotů pod budovou a předepnutí budov budou budovy staticky zajištěné. Následně dojde k sanaci trhlin, opravě podlah, příček, vnitřních rozvodů a dalších následných prací jako oprava omítek, výmalba, oprava fasády a okolního terénu.

bottom of page