top of page

PLÁN OPRAV ŠKOLY

Název investice: Rekonstrukce a statické zajištění ZŠ Prušánky

Doba realizace: III/2024 – IX/2026

 

Aktuální stav:
 

  • Projektové dokumentace provizorní školy je podána na stavební povolení

  • Projektové dokumentace rekonstrukce a statického zajištění ZŠ bude odevzdána do konce února 2024

  • Probíhá monitoring a nutné sanace trhlin

  • Probíhá geodetický monitoring pohybů školy vůči terénu

  • Probíhá inženýrsko-geologický průzkum podloží

  • Probíhá výběrové řízení na dodavatele demolice tělocvičny, která proběhne 03-04/24

  • Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby provizorní školy, která proběhne 05-07/24

Cíl projektu:
 

Staticky stabilizovat narušené objekty – pavilon učeben a pavilon dílen.

Po stabilizaci opravit poškozené části budov – příčky, obvodové zdivo, střechu, podlahy. 
 

Popis záměru:
 

Aby mohlo dojít k samotným pracím na budově školy, je potřeba zajistit vhodné prostory pro výuku mimo tuto budovu. Ty budou zajištěny dočasnou stavbou provizorní školy modulárním způsobem. Provizorní škola bude usazena na základech nové tělocvičny, které vzniknou v místech současné tělocvičny a prostoru mezi ní a novou kuželnou. Po ukončení oprav bude stavba odstraněna a bude možnost dostavět novou tělocvičnu. Umístění této školy bylo vybráno jako nejvhodnější z důvodu dobré dostupnosti ostatních fungujících služeb jako jídelna, družina, školka, hřiště apod. Zároveň je to také vhodné využití základů nové tělocvičny jako vhodné základy pro provizorní školu.

Po přestěhování současné školy do náhradních prostor bude moct začít oprava školních budov. Dojde k mikropilotáži po obvodu budov i zevnitř. Podlahy v přízemí tak budou muset být odstraněny. Po vybudování potřebně hlubokých pilotů pod budovou a předepnutí budov budou budovy staticky zajištěné. Následně dojde k sanaci trhlin, opravě podlah, příček, vnitřních rozvodů a dalších následných prací jako oprava omítek, výmalba, oprava fasády a okolního terénu.

bottom of page